Zvláštní režim prodeje

ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRODEJE PRO VYBRANÉ VÝROBKY

Objednáním výrobku, na který se vztahuje zvláštní režim prodeje bere kupující na vědomí následující fakta:

- může se jednat o aktivní zařízení - vysílač, který pro přenos informací využívá frekvenční pásmo, na kterém nelze tento výrobek bez povolení ČTU provozovat na území ČR i ostatních státech EU

 

- může se jednat o zařízení, které nesplňuje bezpečnostní standardy a další povinné technické požadavky. Může se tedy jednat o výrobky stanovené dle NV č. 426/2000 sb

 

- informace o produktu, návody a veškeré další informace vztahující se k tomuto výrobku na těchto webových stránkách jsou pouze ilustrativní a slouží pouze pro studijní účely a orientaci v této problematice

 

- tento výrobek není uváděn na trh pro ČR a EU. Kupující svým nákupem stvrzuje, že zboží nepořizuje za účelem uvádět ho do provozu, či dále distribuovat na území ČR a EU.

 

- zařízení nesmí být uváděno na trh a do provozováno dříve, než bude jeho typ schválen nebo uznán

 

- klient nese plnou zodpovědnost za případné zneužití výrobku