ZPŮSOBY ZAPOJOVÁNÍ KAMER NA WIFI

Připojení ONLINE kamery přes telefonní aplikaci

Metoda je použitelná výhradně pro kamery, jež jsou vybavené LAN konektorem. Abychom metodu mohli aplikovat, musí být kamera online - tedy k ní připojíme napájení, využitím LAN kabelu ji propojíme s modemem. 

V příslušené aplikaci pak zadáme ID kamery (či naskenujeme QR kód) a heslo, čímž se k ní připojíme. Po nastavení požadované WiFi sítě můžeme odpojit LAN kabel, a kamera již bude s modemem komunikovat skrze WiFi.

Tento způsob zapojení většinou používají klasické bezpečnostní kamery, jako například IP kamera se záznamem Easyn A158.

Připojení skrze WiFi hotspot

Tuto metodu používají kamery, jež nemají LAN konektor. Abychom mohli navázat základní komunikaci s kamerou, potřebujeme se připojit na WiFi hotspot, který kamera vysílá, a až potom provádíme konkrétní konfiguraci.

a) Automatická konfigurace 
V aplikaci jdeme do WiFi nastavení, vybereme WiFi síť ke které chceme kameru zapojit a zadáme její heslo. Po potvrzení se aplikace sama připojí na WiFi hotspot vysílaný kamerou, a odešle do ní požadovanou konfiguraci.

b) Manuální konfigurace
Funguje srovnatelně jako v bodu a) s tím rozdílem, že se aplikace nepřipojí vysílanému hotspotu - musíme se na něj tedy připojit ručně.

Připojení přes WiFi hotspot používá například Otočná skrytá WiFi kamera v budíku Secutek WIP-10.

Air Config / Smart Config

Metodu používají zejména kamery, které nemají LAN konektor, a ani neumí vysílat svůj WiFi hotspot. Jedná se o způsob, kdy je vyžadovaná konfigurace přenášena pomocí zvukových signálů. V aplikaci tedy nejdříve vyplníme údaje k WiFi síti, ke které chceme kameru připojit, a následně položíme mobilní telefon do blízkosti kamery. Informace se za pomoci zvukových signálů do kamery přenesou, a ta se následně připojí na nakonfigurovanou síť.

Air Config využívá ku příkladu nejnověší model WiFi špionážní kamery v PIR čidle

Připojení skrze webové rozhraní

Tento způsob se téměř vždy používá v případech kdy ostatní metody selžou (třeba kvůli problému s obslužnou aplikací). Kameru musíme nejdříve prostřednictvím LAN kabelu připojit do lokální sítě, a pak zjistit její IP adresu, což většinou umožňuje program dodaný výrobcem kamery. Nemáte-li k dispozici program od producenta kamery,můžete využít univerzální programy pro prohledávání sítí.

Ve chvíli kdy známe IP adresu a port kamery, tak se k ní můžeme připojit přes webový prohlížeč, a to optimálně přes Internet Explorer 9-11, jenž je kompatibilní s naprostou většinou kamer. Ve webovém rozhraní kamery potom najdeme konfiguraci WiFi, a nastavíme požadované údaje.