TAJNÁ KAMERA V BOJI PROTI HROZNÉMU ZACHÁZENÍ SE ZVÍŘATY

Překvapující zacházení s kuřaty zaznamenala nastrčená tajná kamera třeba v provozovně největšího producenta drůbežích výrobků v Kanadě. Ta odhalila naprosto nelítostné praktiky, kdy pracovníci dotyčné firmy mlátí se spoutanými kuřaty, lámou jim křídla a končetiny. Vrcholem je jejich porcování, kdy jsou kuřata ještě při vědomí a dýchají. Díky získaným materiálům pořízených právě tajnými kamerami se tato obří firma dostala pod stálý dohled nejenom neziskových organizací pro ochranu zvířat, ale také místních orgánů, což zvýšilo častost kontrol tak, aby se podobné nakládání s drůbeží už v budoucnu neopakovalo.

Kuřata, skot, …

Problém nevhodných podmínek a trápení zvířat se bohužel netýká jenom drůbeže. Častokrát se také vyskytuje u větších zvířat, třeba u různých plemen skotu. Skupina australských aktivistů publikovala záběry, na kterých je vidět, jak pracovníci asijských jatek zabíjejí dobytek ránami palicí do hlavy. Není potřeba dodávat, že tento způsob porážky je v rozporu s tamními zákony. Závažné nedostatky byly zdokumentovány v naprosté většině kontrolovaných jatek, které by měly splňovat podmínky vývozu dobytka. Také k tomuto druhu týrání zvířat je možné dohledat mnoho videí.

Halal jatka

Termínem halal se rozumí potraviny, které mohou vyznavači muslimské víry konzumovat v souladu se svým náboženstvím. Je poměrně známé, že mezi ně jistě nepatří vepřové maso, ale třeba jehněčí, kebaby, klobásy, salámy, kuřata, kachny, husy a další maso je povolené. Za jednoho předpokladu: zvířata musejí být usmrcena určitým způsobem, přesněji maso musí být naprosto vykrvácené a zabito daným rituálním způsobem. Mnohé asi překvapí, že tento způsob porážení zvířat není vzácný ani v České republice, ale naopak, počet takto usmrcených zvířat celoročně roste.

Podle dostupných údajů se to v dnešní době týká už více než 100 000 zvířat každý rok, nejvíce brojlerů, poté ovcí, jehňat, skotu, kachen a hus. Existuje seznam jatečních závodů, jež jsou oprávněny zmíněné více než rozporuplné porážky provádět. Praktika to není pouze rozporuplná, ale také velice problémová z hlediska domácího práva. Halal jatka sama o sobě nejsou nelegální, ale zákon na ochranu zvířat proti týrání jasně hovoří v tom smyslu, že zvíře může být usmrceno až po omráčení, což v tomto případě rozhodně není splněno. Také z toho důvodu jsou i halal jateční rituály terčem zájmu a pozornosti skupin ochránců, aktivistů a neziskových organizací po v Evropě, kam tato kulturní odlišnost pronikla (pozn.: v některých zemích jsou halal jatka zcela zakázána). Díky nim existuje i v této věci množství materiálu získaného většinou tajnými kamerami, prostřednictvím kterých se mohla veřejnost dozvědět, jak taková jatka probíhají a vypadají.

Psí množírny

ČR bývá také někdy označována jako ´národ pejskařů´. Podle některých odhadů je pes členem každé druhé domácnosti u nás, což je unikátní statistika v rámci celé Evropy. Mimo tohoto pozitivně vyznívajícího prvenství máme ale i jeden o poznání smutnější fakt. Na území ČR se nejspíše nachází v přepočtu na počet obyvatel nejvíc psích množíren, které se nejen díky několika medializovaným případům staly synonymem pro naprosto neúnosné a nepřijatelné podmínky k životu těchto čtyřnohých tvorů. Mimo naší země jsou psími množírnami ´známé´ i okolní země jako Slovensko, Polsko nebo Maďarsko, ve světě pak hlavně Čína.

Většina těchto pejsků s neveselým osudem je určena na export, a to zejména do Německa, Belgie a Itálie, přičemž byznys se zbídačenými psy (nejčastěji se jedná o malá plemena čivavy, bišonci, jorkšíři, atp.), kteří bohužel v mnoha případech transport nepřežijí, narostl do takových rozměrů, že překupníci dohromady vygenerují každý rok čistý zisk v řádu stovek milionů korun. Špatnou stránkou v této věci je i současná legislativa, která nezná pojem ´množírna´. Navíc vedle množíren psů začaly vznikat i množírny koček, o kterých se tolik nemluví. Pomyslným světlem na konci tunelu je skutečnost, že se problému množíren psů i dalších domácích zvířat začíná přece jen přikládat větší pozornost, a to i díky získaným svědectvím a obrázkům zachycujícím, jak to v takovýchto množírnách skutečně vypadá. Také v tomto případě se ukázaly jako nenahraditelným pomocníkem tajné kamery.

S přispěním zdrojů viz níže:

https://ekonomika.idnes.cz/loni-bylo-porazeno-halal-zpusobem-104-000-zvirat-hlavne-kurat-pns-/ekonomika.aspx?c=A160616_131730_ekonomika_rts

https://zpravy.idnes.cz/tyrani-zvirat-vietnam-jatka-d15-/zahranicni.aspx?c=A160616_160929_zahranicni_ane

https://zpravy.idnes.cz/cesi-a-psi-mnozirny-legislativa-dno-/domaci.aspx?c=A160505_093455_domaci_mav