ŘEŠENÍ POTÍŽÍ S IP KAMERAMI NEBO NVR REKORDÉRY

1. Potřebuji změnit nastavení zařízení a nevím jak na to

Změny nastavení zařízení můžeme provádět několika postupy:

Přes přímo připojený monitor - Nejjednodušší verze, kterou je ale možno aplikovat jenom na zařízení, které mají výstup do monitoru (HDMI, VGA, CVBS). 

Přes software dodávaný výrobcem - Většinou pracuje bez komplikací, ale může mít omezené funkce. Za pomoci dodávaného software nejprve vyhledáte zařízení v lokální síti a potom můžete upravovat jeho parametry.

Přes aplikaci dodávanou výrobcem - Nastavení bývá jednoduché, ale funkce bývají běžně velmi omezené. Jedůležité, aby bylo zařízení online.

Přes webové rozhraní - Vhodné pro využití v případě, že nemáme k dispozici software dodávaný výrobcem, či dodávaný software nedovoluje nastavení požadovaných funkcí. V tomto případě budeme potřebovat vědět IP adresu zařízení, a případně HTTP port.

2. Chtěl bych se připojit k zařízení, ale neznám IP adresu

Východisko: Zařízení připojte do lokální sítě (LAN) a využitím programu dodávaného výrobcem kamery síť prohledejte. Poté se vám zobrazí všechna zařízení od daného výrobce, která jsou v síti připojena, i včetně jejich IP adres.

3.Zařízení mohu vyhledat v LAN (znám IP adresu) ale nemohu vstoupit do jeho administrace přes webový prohlížeč

3.1. Zařízení má IP adresu mimo rozsah routeru

Východisko 1: Aktivujte skrze program dodávaný výrobcem zařízení funkci DHCP (zařízení pak získá vhodnou IP adresu od routeru automaticky)
Východisko 2: Nemáte-li k dispozici program od výrobce zařízení, nastavte ideální IP adresu ručně přes webový prohlížeč. Před tím však budete muset zajistit, aby váš počítač měl nastavený stejný segment sítě (segment sítě je číslo před předposlední tečkou v IP adrese. V adrese 192.168.1.10 je tedy segment sítě 10) jako kamera. Postupujte následovně:

1. zjistěte segment sítě kamery
2. nastavte v PC totožný segment sítě jako má kamera (nesmíte ale nastavit zcela identickou IP adresu) 
3. připojte se ke kameře
4. po změně nastavení kamery vraťte PC do původního nastavení

3.2. Zařízení využívá pro HTTP (webové rozhraní) jiný port než 80

Východisko 1: Zjistěte HTTP port zařízení a potom zadejte do prohlížeče spolu s IP adresou zařízení
Příklad: Má-li kamera IP adresu 192.168.1.122 a HTTP port 80, následně stačí do webového prohlížeče zadat 192.168.1.122 a dostanete se do webového rozhraní kamery. Pokud však kamera používá jiný HTTP port (například 81), pak musíte do prohlížeče zadat adresu i včetně portu, tedy 192.168.1.122:81

Východisko 2: Změňte HTTP port zařízení na 80. Toto musíte provést skrze program dodávaný výrobcem.

3.3. Používáte inkompatibilní internetový prohlížeč

Síťová zařízení jsou především kompatibilní s prohlížeči Internet Explorer verze 6-11. Edge, Chrome či Firefox často podporovány nejsou. Vyzkoušejte se tedy připojit přes Internet Explorer. Bude-li vyžádováno stažení jistých pluginů, stáhněte je, nainstalujete, a poté restartujte prohlížeč.

4. Zařízení nevidím online

4.1. Zařízení není připojeno do sítě, či není zapnuté. 
Východisko: Ověřte, že je zařízení připojené k napájení, že je zapnuté a že je zapojeno k routeru (buď kabelem, či přes WiFi)

4.2. Zařízení má IP adresu mimo rozsah routeru

Východisko 1: Aktivujte funkci DHCP (zařízení následně získá vhodnou IP adresu od routeru automaticky)
Východisko 2: Nastavte optimální IP adresu manuálně (budete nejprve potřebovat zjistit rozsah vašeho routeru)

Nastavit vhodnou IP adresu nebo zapnout DHCP můžeme:

- přes program dodávaný výrobcem zařízení

- přes webové rozhraní (zpravidle funguje pouze v IE)

- přes menu zařízení, jež zobrazíme po přímém připojení do monitoru (má-li zařízení přímý výstup do monitoru)

5. Nevím jak spárovat kameru s rekordérem

Aby mohla komunikace mezi zařízeními probíhat, musí být kamera s rekordérem zapojena ve stejné síti. Propojení může probíhat v režimu KAMERA <-> ROUTER <-> REKORDÉR anebo v režimu KAMERA <-> REKORDÉR a přitom komunikace mezi jednotlivými prvky může probíhat ať už skrze WiFi a nebo po kabelu.  

Kamera i rekordér musí mít nastavený stejný segment sítě (nikoliv však identickou IP adresu). 

5.1. Rekordér nedokáže vyhledat kameru
Východisko: Ověřte, zda je kameru zapojena k rekordéru, a nebo že je kamera i rekordér připojen do stejné sítě (ke stejnému routeru)

5.2. Rekordér vyhledá kameru, ale nedokáže zobrazit obraz
Východisko 1: Ověřte, zda má kamera nastavený totožný segment sítě jako rekordér.
Východisko 2: Ověřte, jestli je kamera kompatibilní s rekordérem
Východisko 3: Ověřte, jestli máte správně vyplněné heslo a další údaje kamery

5.3. Kamera se po čase vypojuje od rekordéru
Řešení: Ověřte, jestli má kamera vypnutou funkci DHCP. Je-li funkce DHCP zapnutá, může se IP adresa kamery v čase měnit, a pak ji je nutné vždy znovu spárovat s rekordérem. 

TIP: Prohlédněte si nejoblíbenější bezdrátové kamerové systémy v naší nabídce.