JAKÉ JSOU TRENDY VE SVĚTĚ BEZPEČNOSTNÍCH KAMER?

Dokonce, trh s kamerovými systémy a dalšími zařízeními určenými pro dohled nad vším, čeho si v životě ceníme, už dávno není žádným okrajovým mini-segmentem. Podle výzkumné marketingové agentury ´Transparency Market Research´ (https://www.transparencymarketresearch.com/) je očekáván jeho globální obrat ve výši cca 40 miliard dolarů. Čím je hlavně vysvětlována strmě vzrůstající křivka výdajů do zabezpečení ze strany běžných obyvatel i obchodních společností? Zmíněná studie jmenuje předně narůstající obavy ze zhoršení bezpečnostní situacezvyšující se potřebu monitorování aktivit typu obtěžování a nebo zasahování do soukromí, minimalizování rizik krádeží všeho a v neposlední řadě také rozvoj dopravy a fenoménu cestování, v nichž si dohledová technika postupem doby našla své pevné místo a její použití pro tyto účely také konstantně roste.

A co konkrétně momentálně nejvíc frčí ve světě špionážní techniky a jaké jiné trendy se dají v nejbližší budoucnosti předpovídat a čekat?

Zaměření na software

Dle expertů na technická odvětví je zrovna zvyšující se závislost a zaměření pozornosti při celkovém vývoji takovýchto produktů na softwarová řešení tím nejmarkantnějším trendem a poznatkem poslední doby, přičemž se nedá očekávat nějaký výrazný obrat v následujícím období. Hlavní analytik jedné z největších výzkumných společností na světě IHS Markit - John Cropley k tomu dodává, že software bude i nadále v popředí zájmu, ať už jde o uživatelskou práci se zařízením, nebo o další vylepšení a vývoj jednotlivých systémových funkcí nahrávacích špionážních zařízení.

Nárůst obliby multi-senzorových a všestranných kamer

Jmenovaná tendence příklonu k vícesenzorovým a všestranněji použitelným kamerovým bezpečnostním systémům se projevuje vstupem pořád nových výrobců a prodejců do daného průmyslu. Dalším jevem s tím spojeným je rozšiřování produktových řad vyznačujících se novými konfiguracemi. Přestože je možno předpokládat, že na trhu si udrží dominantní postavení zavedené firmy, předpokládaná expanze s sebou přinese nové příležitosti a možnost najít si svůj obor uvnitř něj i pro další subjekty, jež budou stát před úkolem uspokojit vzrůstající poptávku po nových produktových variacích.

A co si doopravdy představit pod pojmem ´multi-senzorová kamera´? Jsou to vysoce profesionální kamery, využívané například v rámci městských kamerových systémů, tedy pro dohled nad veřejnými prostranstvími či všeobecně pro monitoring míst s velkou koncentrací lidí. Taková kamera z pravidla umí vytvořit panoramatický obraz ve špičkovém rozlišení se naprosto detailním náhledem. I v záležitosti multisenzorových kamer je řídícím prvkem příslušný software, jenž propojuje správné fungování jednotlivých funkcí.

Větší procento nákupů pro privátní účely

Už neplatí, že obrat specializovaných výrobců a prodejců plní z větší části zákazníci z firemní oblasti, kteří bezpečnostní kamery a jiné špionážní řešení poptávají a pořizují pro plnění komerčních úkolů – sledování provozoven,obchodů, skladů, vozového parku, apod.Přirozeně, uplatnění kamer v obchodních i neobchodních prostorech se těší vcelku stabilní oblíbenosti, přesto strmější nárůst byl v posledním sledovaném období zaznamenán opačně u individuálních zákazníků, jež si opatřují kamery pro soukromé účely. Dalo by se tak říci, že v celkovém měřítku dochází k celkem výraznému přesunu z ´byznys´ třídy do ekonomické (soukromé).

Ekonomické i v tom smyslu, že konkurenční boj mění ceny do relací přijatelných pro naprosto běžné zákazníky, pro něž by ku příkladu před pěti nebo deseti lety bylo pořízení takového technického zabezpečovacího řešení těžko k dostání. To potvrzují i analytici a odborníci, kteří mapují daný trh. Dodávají k tomu, že nejvýrazněji je popsaný trend patrný hlavně v případě IP kamerových systémů. Nejen noví, ale i vedoucí výrobci jsou tímto nuceni rozšiřovat své produktové řady směrem k nižším tržním segmentům. Mimo zmíněných IP kamer se to týče i třeba multisenzorových kamer, špionážních dronů, robotů a chytrých přenosných kamerVysoké oblíbenosti mezi běžnými zákazníky se těší otočné IP kamery. Jedna otočná IP kamera totiž zvládne nahradit 4 i víc běžných kamer. Mimo otáčení kamera umí i zoomovat. V naší nabídce najdete otočné, neboli PTZ kamery až s 36x zoomem. Pro běžného uživatele je ale obvykle zcela dostačující použít 5ti násobný zoom, který má například Full HD otočná IP kamera Secutek CW-EPFHD

Důraz na cyber-zabezpečení 

Preference IP kamer ze strany osob i firem má za následek další související trend, který v dnešní době stojí oprávněně v popředí zájmu. Tím, že se podstatně více začaly využívat zrovna digitální IP kamery zároveň došlo k dramatickému navýšení hrozby cyber-útoků. Výrobci video-nahrávacích bezpečnostních zařízení tak investují značně více do edukace zákazníků, jak těmto rizikům a hrozbám předcházet a zneškodnit je, stejně jako do softwarové architektury a certifikací. Přesto experti vidí i do dalších let značný prostor pro lepší informovanost uživatelů, jaký způsob využívání takové techniky není bezpečný, jak se vyhnout nástrahám a skrytým nebezpečím, jak rozmístit zařízení tvořící jeden uzavřený okruh a nebo systém a v neposlední řadě, jak ochránit sami sebe. V budoucnu je možné čekat také zvýšenou poptávku po tzv.  ´cloudových´ řešení. Také zde se skrývá značné pole působnosti pro vzdělávání uživatelů, jak při zacházení s touto technikou co nejvíc snížit riziko zneužití a úniku dat.

 

S přispěním zdroje viz níže:

http://streamlinetelecom.com/security-cameras/security-camera-and-video-surveillance-trends-for-2017/