JAK JE TO S NAHRÁVÁNÍM HOVORŮ POMOCÍ SMARTPHONU?

Není to nezákonné?

Dneska už je to o poznání komplikovanější, a přitom jako zdaleka nejnaléhavější a nejpalčivější se jeví daný problém u čím dál oblíbenějších ikonických iPhonů. Pravděpodobně vás v dané souvislosti napadne nabízející se otázka, nakolik je vlastně legální pořizovat si audiozáznam prostřednictvím smartphonu. Jistě by to vydalo na samostatné téma, nicméně je třeba si v první řadě uvědomit, že obecně rozvoj techniky, kterou nosí prakticky každý z nás v kapse a skrze niž můžeme vytvářet audio či videozáznamy, představuje stále ještě poměrně nový fenomén. Podobně jako například eventuální používání takto pořízených materiálů jako podkladů v soudních řízeních. Bylo by tedy trochu naivní od právních nálezů a judikátů čekat jednoznačnost či absolutní konzistentnost a srozumitelnost. Platné zákony spolu s nimi však v obecné rovině hovoří o tom, že každý má právo obstarat si záznam z telefonického hovoru s jinou osobou. Pokud jde o možné použití a svolení takovéhoto záznamu jako důkazu, soudy vždy individuálně posuzují střet práv dotčených protistran – práva na ochranu svých zájmů (například při použití mobilu pro získání důkazu o eventuálně nelegálním chování ze strany zaměstnavatele vůči zaměstnanci) a práva na ochranu soukromí (např. citlivých obchodních informací firmy).

Existují mobilní programy, ale…

Ale zpět k technické stránce věci. Jaké tedy existují dostupné možnosti, pakliže se chystáme zaznamenat záznam našeho telefonního hovoru? Pokud máte chytrý mobilní telefon s operačním systémem Android, je možno sáhnout po některé z rozšířených a volně dostupných aplikací k tomu určených. Mezi nejznámější z nich patří Call Recorder, Total Recall nebo ACR (Another Call Recorder) a další. Ne téměř vždy jsou však uživatelé spokojeni s kvalitou pořízeného audiozáznamu. U některých aplikací je rovněž třeba mít na paměti, že zdarma k instalaci jsou určeny často verze obsahující reklamy a umožňující zaznamenávat pouze po dobu například 10 sekund. Plnohodnotně funkční verze bez reklam potom bývá placená, ačkoliv povětšinou se jedná o částky v řádu desetikorun.

Jakým způsobem to má iPhone?

U již zmíněných iPhonů je situace ještě o trochu zapeklitější a komplikovanější. Nejen, že Apple, podobně jako jiný výrobci smartphonů, dříve samozřejmou funkci nahrávání telefonních hovorů záměrně nezabudovává do továrního nastavení svýchmobilních telefonů. Nejeden uživatel už byl většinou nemile překvapen, když mezi sta tisíci různých aplikací v App Store nenašel žádnou, prostřednictvím níž by mohl zachytit a archivovat uskutečněnou telefonickou komunikaci. V dnešní době je možné i v tomto případě vyřešit absenci předmětné funkce speciální aplikací. Oproti těm určeným pro OS Android je zde ale funkčnost odlišná. Dá se říci, že u telefonů s androidem aplikaci obvykle nainstalujete a budete schopni začít nahrávat, přičemž jsou záznamy ukládány normálně do paměti smartphonu. Naproti tomu, v případě aplikace pro iPhone nedochází k přímému nahrávání, nýbrž k přepojení běžného hovoru do konferenčního, jehož záznam se ukládá na vzdálený server, z něhož je pak možno následně nahrávku stáhnout, a to za poplatek. Kromě aplikací bylynadstandardně pro účely nahrávání hovorů přes iPhone vyvinuty kryty (lehce řečeno, designově nikterak oslnivé) plnící v zásadě funkci diktafonu.

Řešení existuje - diktafon Esonic MQ-U2 na scéně

Už vám přijde, že žádné z výše představených řešení není zrovna nejúčelnější? Poté nepřehlédněte diktafon Esonic MQ-U2 reagující právě na potřebu spolehlivého opatření telefonické nahrávky, aniž bychom se museli obávat o kvalitu a použitelnost záznamu.

Přednosti nadstandardně vyvinutého diktafonu

Mezi jeho hlavní přednosti se dá zařaditzejména  kvalitativní parametry – 64 kbit/s, vzorkovací frekvence 22.05 kHz, nebo integrovaná paměť 4 GB umožňující archivaci až 144 hodin pořízeného záznamového materiálu. Diktafonu stačí k plnému nabití okolo hodinka, za což se osvědčí až 20hodinovou výdrží kontinuálního nahrávání. Profesionální diktafon MQ-U2, speciálně vyvinutý pro nahrávání telefonních hovorů skrze mobilní telefony (iPhonevčetně), je ovšem možné využívat i samostatně, například v případě, kdy si chceme diskrétně nahrát schůzku a nebo vlastní nápad/myšlenku/poznámku.

Pozitiva proti aplikacím

Proti aplikacím nabízí diktafon i další klady spočívající v doprovodných funkcích. Za zmínku stojí každopádně funkce detekce hluku. Princip spočívá v tom, že zařízení započne nahrávání pouze v situaci, kdy ve svém okolí zachytí zvuky, což je velice šikovná pomůcka hlavně s ohledem na následné vyhodnocování a práci s pořízenými záznamy. Ovládání diktafonu neklade žádné vysoké nároky směrem k uživatelům. Pro aktivaci nahrávání je určeno intuitivně umístěné posuvné tlačítko.

Díky diktafonu MQ-U2 tak již nemusíte řešit funkčnost různých programů a naopak můžete zaznamenávathovory neméně lehce a přitom v o dost vyšší kvalitě, než tomu bylo v době klasické éry mobilních telefonů. Nahrávání hovorů na iPhone již tedy nebude žádný problém.