CO JE TO BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKA A K ČEMU SE VYUŽÍVÁ

Pod pojmem "bezpečnostní technika" se nejspíš většině vybaví různí tajní agenti, satelity, nereálná sledovací zařízení anebo jiné vymoženosti, které je možno pozorovat ve filmech. Realita je ale taková, že bezpečnostní technika, je velmi často využívána i soukromými firmami, anebo dokonce pro privátní účely. Za bezpečnostní techniku je možno označit kterékoliv produkty záznamové anebo lokalizační produkty, jež jsou určené pro skryté použití. Využití bezpečnostní techniky je široké. Bezpečnostní technika pomáhá k odhalení hospodářské kriminality, ochraně dětí, odhalení nepoctivých zaměstnanců, obstarávání důkazů pro soudní řízení. Výhody použití speciální techniky jistě nelze opomenout ani při prokazování partnerské nevěry, nebo čím dál hojnějších sporech o péče o dítě. Jednotlivé sekce bezpečnostní techniky blíže představíme v následujících odstavcích.

Pravděpodobně první co si všichni vybaví pod slovy bezpečnostní technika jsou odposlechy - tedy zařízení, jež nám umožňují poslouchat to, co bychom běžně slyšet nemohli. Velice rozšířené jsou prostorové odposlechy, což jsou malé krabičky, které je možno skrýt do zájmového prostoru, a následně poté přenáší zvuk buď do přijímače, vzdáleného v řádu stovek metrů, či v případě GSM odposlechů skrze mobilní síť na takřka neomezenou vzdálenost.

Minikamery a tajné kamery

Tajné kamery slouží především k odhalení a zdokumentování jisté nezákonné činnosti, mezi jež se řadí kupříkladu krádeže zaměstnanců, vandalismus, výhrůžky, či třeba i partnerská nevěra. Kamera může být ukryta prakticky v libovolném předmětu, dekoraci, módním doplňku atd. 

Bezpečnostní WiFi kamery

Speciální kategorií jsou bezpečnostní WiFi kamery, které jsou schopny prostřednictvím WiFi sítě živě streamovat obraz na internet. Bezpečnostní WiFi kamera tak umožnuje sledovat zájmový prostor v reálném čase, a to z naprosto neomezené vzdálenosti.